Vett och etikett....

Något som jag alltid ansett viktigt är vett och etikett men idag känns nästan vikten av gott uppförande bortglömt av en stor del av männskligheten. Men det kan man ju råda bot på. Till exempel tänkte jag komma med lite etikettråd här framöver....

Av min kära mor fick jag nämligen de här böckerna, från Husmoderns bibliotek, Etikett och god ton:praktisk handbok i sättet att uppföra sig. Den är utgiven 1932 och innehåller många pikanta råd i hur man blir en fin och belevad människa.

I inledningen står det just varför man skall iaktta etikettsreglerna. Jo, för att man genom etikett får ett mer friktionsfritt liv med vår nästa. Men även om reglerna givetvis är bra att följa skall man alltid hålla sig naturlig.

Efter inledningen kommer en uppställning om hur man skall bete sig i belevat sällskap och exempel på hur man inte skall göra. Det är en rolig läsning, med många fina bilder som jag tänkte lägga ut framöver. Många av råden är gamla godingar.... Som till exempel

1) Det är orätt att peka.
2) Det är fel att viska i sällskap. 
3) Man skall hjälpa damer och äldre herrar på med ytterplagget.

Men även några för mig okända råd som....

4) Man inte skall titta i var spegel på sin väg. (Det får jag nog jag jobba på lite....)


 


RSS 2.0